AC Service

  • Förebygger dyra reparationer
  • Fast pris för AC service
  • kylbilar-montering och service 

  • Förebygger dyra reparationer
  • Fast pris för AC service
  • kylbilar-montering och service
  • Vi är certifierade!
  • Registrerade hos flesta försäkringsbolag

AC-system i bilen är ett slutet system och service teoretiskt sätt är onödig. I AC-systemet kretsar köldmedia (gas som är delvis i vätskeform) samt kompressorolja. Av erfarenhet vet vi dock , att det brukar försvinna  10-15% av köldmedia  årligen. Om det är för lite gas, så slutar kompressoroljan dras runt i systemet med kompressorhaveri och dyra reparationer som följd. Därför är det klokt att kontrollera systemet och genomföra AC-service.

 

I servicen ingår kontroll av systemet, tömning, återfyllning med rätt mängd köldmedia. Under servicen utförs obligatorisk täthetskontroll av systemet.  I de fall, där det finns läckage och påfyllningen är omöjlig, gör vi ett kostnadsförlag för reparation som ingår i priset för AC-servicen. Vissa reparationer kan åtgärdas med hjälp av försäkringsåtagande – se över Dina försäkringsvillkor.

Vi tillhandahåller giltig CERTIFIKAT i enlighet med Köldmedieförordningen. Vi är registrerade hos de flesta försäkringsbolag.

 AC Service: 1200:- 

AC Service: 950:-

Felsökning: 500:-