Elektronik

Effektiv felsökning med hjälp av avancerad utrustning!
Med hjälp av elektronisk diagnos gör vi felsökningen väldigt effektiv. Vår utrustning täcker 80-90% av alla biltyper och modeller på den svenska marknaden. Med hjälp av den kan vi göra felsökningar, avläsningar av felminne i bilens datorer, radering av felminne, återställning (nollställning) av systemet efter reparationer, kalibrering av styrdon osv.

PRIS PÅ AVLÄSNING/RADERING AV FELMINNE  400 kr

(Gratis vid efterföljande reparation)